Euskaldunak maldan behera!

Maldan behera doaz euskaldunak. Urteak daramatzate maldan behera amiltzen. Eta azken boladan inoiz baino bizkorrago doaz maldan behera. Zer ari da gertatzen?

Goitibeherez ari naiz, nozki. Nik dakidala, gizarte-zientzilariek, oro har, eta ez gizarte-antropologoek soilik, ez dute arretarik jarri aspaldidaniko jarduera herrikoi horretan. Bertako bizimoduaren ulermen sakon eta zabala eskuratu nahi badugu, ordea, goitiberak ikertzea ez al da esate baterako sukaldaritza ikertzea bezain garantzitsua?

Jeremy McClancy
Goitiberen kirol-antropologia bat.

THE BASQUES ARE GOING DOWNILL!

The Basques are going downhill. They have been going downhill for years. And recently they have been going downhill faster than before. What is going on?

I refer, of course, to local go-karts (Euskera: Goitibera / Goitibehera). To my knowledge, social scientists in general, not just social anthropologists, have paid no attention to this popular, long-established activity. Yet if we are to gain a rounded understanding of local life, surely downhill go-karts are as worthy of study, for instance, as gastronomy?

Jeremy McClancy
A sports anthropology of go-karts.